CIO as a Service (CIOaaS)

CIO på Kran

Alla företag förlitar sig på en stabil, pålitlig, framtidsinriktad och business orienterad IT. En framgångsrik IT/IT-leverans är en affärspartner som producerar verkligt värde för ditt företag – inte en oönskad kostnadsfaktor i balansräkningen.

 

 

Genom denna tjänst tar vi in ​​en CIO-konsult till din organisation som kan se till att din IT-strategi anpassas och implementeras i enlighet med din organisations strategiska vision och affärsmål. CIO-konsulten genererar effektivt en översikt över den faktiska situationen, övervakar organisationen, dess driftsmodell och IT-landskapet; hen känner igen smärtpunkter, engagerar de nödvändiga intressenterna i hela ditt företag och utarbetar lösningsförslag och driver implementeringen enligt din färdplan i linje med affärsprioriteringarna.

Hen anpassar kund- och IT-leveranskrav med strategiska planer, branschtrender och teknisk innovation. Vi stöder definition av tjänsteportfölj, IT-leveransarkitektur och processer för att säkerställa att dina IT-tjänster presterar exakt enligt affärsfunktionella krav, SLA och kostnadsmål. CIO-konsult rapporterar direkt till ledningen och / eller styrelsen. Med vår seniora kompetens, branschinsikt och tillgång till ett nätverk av IT-proffs förespråkar vi på ett trovärdigt sätt din IT-vision och -strategi i din organisation och säkerställer operationen. Våra konsulter övertygar genom kompetens, beslutsamhet och starkt ledarskap.

Potentiella fokusområden:

 • Bedömningar av bransch- och marknadstrender
 • IT-strategi och färdplan
 • IT-service och leveransarkitektur
 • Styrning, risk och efterlevnad
 • Definition av mål och delmål
 • Driftmodell design
 • Organisationsmodell och rolldefinition
 • Policy & processutveckling
 • Modernisering, förenkling och automatisering av ditt IT-landskap
 • IT-transformation och övergång
 • Serviceutveckling
 • Digital transformation
 • Cloud och DevOps Migration
 • Val av teknik och leverantör
 • Servicemäklare
 • Sourcing, x-shoring & upphandling
 • Kontraktsplanering och förhandling
 • Serviceportföljunderhåll
 • Servicehantering
 • Prestationsrapportering
 • Projektportföljhantering
 • Leverantörshantering
 • Integration av hanterade tjänster
 • IT-ekonomisk förvaltning
 • Coaching & mentorskap

Vi analyserar och utvärderar din IT-leveransmognad, guidar dig genom planeringsstadiet för den kompletta livscykelprocessen för leverans av tjänster, designar och implementerar teknik och leverantörs agnostiska lösningar.

Detta får du:

Det här vinner ni:

 • En fullvärdig CIO-funktion eller IT-strateg enligt det överenskomna avtalet
 • Metodiskt och faktabaserat stöd vid framtagningen av IT-strategi och andra styrande dokument inom IT och/eller digitalisering
 • Löpande rådgivning eller styrning av uppföljning och implementering av era strategier och färdplaner
 • Interim kompetensförsörjning för att leda och hantera alla aspekter av din IT-avdelning eller styrning av extern part
 • Underlätta rekryteringar och urval av IT-resurser
 • Business-as-usual ledningsstöd, t.ex. leverantörshantering
 • Ge effektiv projektstyrning och leveransstöd/PMO-support
 • Representera IT i ledningsgrupp och styrelsen
 • CIO-expertis på kran, på begäran och på plats, utan prislapp för en heltids CIO
 • Ett kompetenstillskott i er ledningsgrupp eller styrelse för strategiska beslut eller second opinion
 • Leverantörs oberoende
 • Metodik och metod för bästa praxis för att öka din IT: s värde, effektivitet och kostnadskontroll
 • Hanterad användning av teknik genom rigorös styrning – strategiskt, taktiskt och operativt
 • Standardiserad IT baserad på branschens bästa praxis
 • Ni kan fokusera på era affärs- och kärnfunktioner, vi ser till att IT är blir en möjliggörare att öka konkurrenskraften

Varje CIO på kran abonnemang börjar med en installationsfas: Vi tillsammans med er definierar läget för ett samarbete och mål under avtalstiden. Under 2 – 4 dagar fastställer vi omfattning och leveranser, sätter prioriteringar och målen. Vi tar fram KPI:er och rapporteringsschema, planerar aktiviteter och projekt för de kommande månaderna. Vi sätter upp en RACI matris och beslutar om vilket ansvar ni vill att vi tar och vilket ansvar som ligger på er som kund.

 

Entry-Level

Ingångsnivå för företag i uppbyggnad eller bristande strategisk kompetens

Denna nivå är vår instegsnivå och kan passa startups eller företag som saknar intern kompetens och mognad att ta ett större steg.

Denna nivå är även anpassningsbar för Styrelser som vill komma igång med sin digitalisering och behöver rådgivning och coachning.

I abonnemanget ingår:

 • Möjlighet till 6 eller 12 månaders kontrakt
 • 1 dag per månad på plats
 • 4 timmar per månad online-samarbete
 • 2 timmar per månad konceptarbete
 • Extra timmar utifrån “Best effort”
 • CIO resur som passar bäst
 • 1 workshop per år på max 3 timmar för ledningsgrupper och styrelse
 • fr. 24.999 SEK exkl. moms per månad[1]

 

 

[1] månatligt fastpris med valfria tilläggstimmar efter ramavtalspris efter användning. Efter 3 månaders kan du ändra servicenivå

 

 

I abonnemanget ingår:

 • Alternativ för 3, 6 eller 12 månaders kontrakt
 • 2 dagar per månad på plats
 • 4 timmar per månad online-samarbete
 • 4 timmar per månad konceptarbete
 • Service på begäran under kontorstid[1]
 • Dedikerad CIO
 • fr. 34.999 SEK exkl. moms per månad[2]

 

 

[1] Garanterad tillgänglighet inom 48 timmar efter avrop
[2] månatlig fastpris med valfria tilläggstimmar efter ramavtalspris efter användning. Efter 3 månaders kan du ändra servicenivå

 

Practitioner

Vår mellannivå för er som behöver strategisk- och taktisk styrning och rådgivning

Denna nivå är lagom mer aggressivt expanderande startups och för något mognare bolag som behöver se över och/eller behöver hjälp med styrningen av befintligt IT. Fokus kommer vara att följa upp och styra befintlig IT, och att ge rådgivning kring företagets digitaliserings ambitioner.

Passar företag med relativt låg IT kompetens i ledningen men där man har förståelse och tagit ett strategiskt beslut att höja sin IT mognad och förmåga till digital utveckling på sikt

Leadership

Strategisk nivå för affärsdriven IT och digital transformation

Vår premiumnivå är för företag som behöver en senior strategiskt IT kompetens i ledningsgrupper och/eller styrelsens advisory board. Det kan vara att stötta företagsledningen och driva företagets digitala transformation. Denna nivån passar även företag som behöver senior kompetens på plats både för att styra men framförallt utveckla er digitala förmåga och aktivt driva den digitala transformationen framåt.

I abonnemanget ingår:

 • Alternativ för 3, 6 eller 12 månaders kontrakt
 • 4 dagar per månad på plats
 • 8 timmar per månad online-samarbete
 • 8 timmar per månad konceptarbete
 • 7 * 24 on demand service
 • Dedikerad CIO
 • fr. 68.999 SEK exkl. moms per månad[1]

  

[1] månatligt fastpris med valfria tilläggstimmar efter ramavtalspris efter användning. Efter 3 månaders kan du ändra servicenivå

X

Dagar på plats (dagar)

Extra på plats/Online timmar

Online samarbete (h)

Konceptarbete

Resurs

Priser

3 månaders abonnemang

6 månaders abonnemang

12 månaders abonnemang

Extra

På plats dagsarvode

Timarvode (påplats)

Timarvode (online)

Abonnemangsstart

Pris

Dagar

Entry-Level

Best effort

4

2

Bäst lämpad

X

N/A

23 999 SEK

20 999 SEK

X

12 000 SEK

1700 SEK

1600 SEK

X

24 999 SEK

Practitioner

2

Kontorstid

4

4

Dedikerad

X

39 599 SEK

35 999 SEK

34 999 SEK

X

12 000 SEK

1700 SEK

1600 SEK

X

36 999 SEK

3

Leadership

4

7x24h

8

8

Dedikerad

X

78 999 SEK

70 999 SEK

68 999 SEK

X

12 000 SEK

1700 SEK

1600 SEK

X

49 999 SEK

4

Ovan listpriser är exkl. moms 

Låt oss starta något nytt
Säg hej!

Fyll i formuläret om vad ni är intresserade av att veta mer om så hör vi av oss inom kort.  All information behandlas konfidentiellt. 

Vad vill är du intresserad av att veta mer om?

Hur vill du helst bli kontaktad

6 + 15 =