IT-styrning 2020

Jan 17, 2020Digital transformation, IT-styrning0 comments

IT i lednings-gruppen 2020?

Låt 2020 bli året av IT mognad i ledningsgrupperna och digitaliseringskompetens i styrelserna

Med flera år både som CIO, IT-chef samt alla år som konsult inom verksamhetsutveckling är det för mig så fascinerande att företag inte satsar på en effektiv IT-styrning och hög IT-kompetens i företagsledningen. Jag får till vissa av mina fd arbetsgivare ändå säga att jag haft tur, jag har haft företagsledningar som förstått vikten av att ha IT kompetens i ledningen. I de företag jag har suttit med i ledningen har jag inte enbart kunnat vara lyhörd och på ett proaktivt sätt möta de kommande behoven i verksamheterna utan jag har också kunnat bidra med min helhetssyn. Som CIO hade jag en unik kunskap om verksamheterna och dess behov och kunde på så vis även bidra med tankar och idéer som normalt låg utanför “IT”.

Det är rätt frustrerande att se mina kunder som inte har samma inkluderande företagsledningar och hur dom behöver kämpar för att ligga jämsides med verksamheterna eller hänga med i bolagens strategiska beslut. Det blir liksom moment 22 när man från IT får lägga så mycket kraft på att svara upp på alla brandkårsutryckningar och sistaminuten beslut ”Som man inte trodde berörde IT” och samtdigt skapa en konstandseffektiv IT som främjar digitaliseringen.

Men som sagt jag hoppas denna trenden vänder och jag ser hos vissa kunder hur man mer och mer inkluderar IT i de strategiska forumen men det gäller att ta det hela vägen, ge mandatet att driva internutvecklingen och styra den digitala utvecklingen i samklang med verksamheterna.

Skriven av

Fredrik Stjernfelt

 

Litar du inte på att din CIO kommer gör nytta i ledningsgruppen, byt ut din CIO. Att utesluta IT kompetensen från den strategiska styrningen kommer inte funka på 20- talet

0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: