BUSINESS PORTFOLIO
ToObtain 2020 v2

Aug 27, 2020 | 0 comments

Vi erbjuder kostnadseffektiva och värdeskapande konsult- och managementtjänster inom IT.

våra tjänster

 

Plattformsbyggnad

Vi löser våra kunders behov genom att bygga tekniska lösningar och anpassningar för specifika affärsproblem.

Analyser & mätningar

Vi har en analytisk förmåga och förstår de utmaningar som präglar utvecklingen inom moderna IT-tjänster

Integration & automatiseringar

Med vår expertkunskap hjälper vi våra kunder att automatisera och effektivisera arbetsprocesserna inom organisationen.

.

Transition/Migrering

Vi har erfarenhet, verktyg och processer för små eller stora migreringsprojekt. Vi säkerställer en minimal påverkan av verksamhetens dagliga arbete.

Tjänsteutveckling

Genom oss får ni råden och stödet som ni behöver. Vi hjälper organisationer att gå från idéer och önskemål till införande av automatiserade tjänster och funktioner. 

Förvaltning

Vi har lång erfarenhet av förvaltning och vidareutveckling av system och applikationer.

Exempel på uppdrag

Projektledning

Vi stöttar ert företag med kvalitetsledning, processutveckling och teknisk projektledning. Vi är lyhörda och har förståelse för krav, önskemål och idéer om förbättringar på nya och befintliga produkter. Vi ansvarar för kravställning och övervakar driftsättning.

Teknisk projektledning

Vi har lång erfarenhet av att omvandla problem, processer och behov till kreativa lösningar och konkreta förslag. Vi kan hjälpa organisationer och företag att planera, driva och genomföra komplexa IT-projekt.

Infrastruktur & lösningsarkitekt

Vi ger en opartisk bedömning eller utvärdering, Vi kan agera kravställare mellan ert företag och leverantören.

Second Opinion

Vi ger en opartisk bedömning eller utvärdering. Vi kan agera kravställare vid upphandling eller agera som opartisk granskare av pågående eller befintliga installationer.

Teknisk specialist

Med vår expertkunskap hjälper vi företag att utveckla, förbättra och effektivisera tjänster och produkter. Med vår höga kunskapsnivå kan vi leverera och driftsätta nya, tekniska lösningar, underhålla databaser, förebygga och åtgärda kvalitets- och säkerhetsbrister.

Teknisk rådgivning

Vi hjälper våra kunder att ta fram en väldefinierad strategi med en tydlig målbild och en förankrad handlingsplan som gör det möjligt att prioritera rätt hela vägen

början på något nytt.
Säg Hej!

Our Case Studies

We are specialists in both economics and information technologies and we apply our full range of talent to creating the perfect solution for each client’s needs.