Tjänsteprövning

Jan 20, 2020Digital transformation, IT-styrning0 comments

Tjänsteprövning

Oavsett om man står inför en större sourcingaffär, har tjänster som inte ”funkar” som verksamheten förväntar sig eller om är ute efter att kostnadsoptimera driften inom IT så är en metodisk genomgång av varje tjänst väl investerade pengar.

Genom att belysa alla steg i en leverans av en IT-tjänst och utmana varje del metodiskt kan man snabbt få en bra nulägesanalys, en behovskartläggning och ett underlag för förändringar av befintlig tjänst eller ett gediget underlag för upphandling av extern leverans av IT-tjänsten.

Genom att involvera att parter i leveransen kan man utmana, pröva och utveckla tjänsten så att den håller rätt kvalité till rätt kostnad och oavsett hur tjänsten finansieras för man en förankring i alla led.

I ett läge där man har för avsagt att lägga ut tjänster på extern part är en tjänsteprövning ett måste, inte enbart för att upphandla rätt utan även för att verkligen säkerställa att man gör rätt. En IT-tjänst som inte är kostnadseffektiv i dag behöver nödvändigtvis inte bli det enbart för att man ger ansvaret för leveransen till en extern partner.

I en tjänsteprövning prövar man inte enbart tjänsten i sig utan även hur den mottages och hur dialogen mellan IT och business. Man kan leverera en Porsche men verksamheten har mognad att köra en trehjuling eller verksamheten kanske aldrig frågade efter en bil utan har hela tiden pratat om ett flygplan.

Ytterligare en del i en tjänsteprövning är att se om den ligger rätt inom IT, är det rätt team som ansvara för tjänsten eller har den bara hamnat där av gammal hävd eller har tidigare omorganisationer givit oönskade arv?

Ämnet man sällan vill prata om högt är har personalen rätt kompetens för att hålla den kvalité på tjänsten som krävs eller har tjänsten utvecklats och inte personalen. Våga utmana, våga investera i kompetenshöjande aktiviteter eller så kanske man skall konkurrensutsätta tjänsten mot externa leverantörer.

 

 

Vi har lång och gedigen kunskap inom området och kan hjälpa er med rådgivning, styrning eller genomförandet av tjänsteprövningar och tjänsteutveckling.

0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: