Varför kommer så få organisationer igång med sin digitala transformation?

Nov 17, 2019Digital transformation0 comments

Varför kommer så få organisationer igång med sin digitala transformation?

DK

Kan det bero på att man knappt vet vad det är för skillnad mellan datorisering, digitalisering och digital transformation?

Oavsett om man vet skillnaden mellan datorisering, digitalisering och digital transformation så har man oftast underskattat vikten av en väl fungera IT, väl utvecklade och kartlagda arbetsprocesser, prioriterad internutveckling och inte minst ledarskapsutveckling. Allt för många organisationer har digitaliseringskramp och verkar inte komma ur startblocken eller få ihop det så väl att det ger effekt.

Jag tror att många gör misstaget att skapa strategier och agendor som ligger på så molnfrihöjd att dom som skall implementera och genomföra själva transformationen får svårt att ta till sig den. För att stanna kvar vid analogin. Strategin ligger på så hög höjd att verksamheterna inte kan läsa den och med vardagens orosmoln och förändringsvindar är det knappt läsbart eller ens märkbart att det finns en strategi att tillgå.

Men för att falla tillbaka på ett av nämnda begrepp, datorisering. För att lyckas ta resan från manuella processer till digitala måste man först införa verktyget IT och när vi väl lärt oss använda IT verktygen och systemen så behöver vi ha en stabilitet, kvalitét och flexibilitet i vår IT- miljö så vi vågar släppa taget om dom analoga arbetsprocesserna. Här kan man klart se en av orsakerna till att vi har svårt att ta oss vidare till digitalisering för vi har knappt IT-miljöer som gjort oss helt datoriserade idag. Så vad allt kokar ner till är att man måste ta steget till att nå det jag kallar för verksamhetsstyrd IT och med det menar jag IT som är i linje med vad verksamheterna kräver för att kunna vara datoriserade och senare bli digitaliserade. Det handlar inte om att ha det bästa och senaste utan det handlar om att ha det som är ”good enough” och tjänster som är såpass flexibla att man snabbt kan förändra och anpassa sig i takt med verksamheternas utveckling och förändring.

Mitt råd är att få ordning på leveranserna, se över befintliga IT-tjänster så att dessa verkligen är i linje med det som krävs och efterfrågas, varken mer eller mindre. IT skall vara ett verktyg för verksamheterna att nå sina mål.

När man väl har en datoriserad miljö som är säker, stabil och kostnadseffektiv kan man ta steget att titta på digitala lösningar för att ta steget till att bli digitaliserade och där efter kan man påbörja sin digitala transformation. Men försöker man ta genvägar och hoppa på floskelfällan och gå direkt på digitalisering kommer de goda effekterna att utebli. 

 

Fredrik Stjernfelt

Office

Bävergatan 2A, 426 71 V. Frölunda

EMAIL

fredrik@digitalknowledge.se

0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: